תנועות מאירות

יסודות השיטה

היסודות התומכים בתהליך רכישת הקריאה עפ"י שיטת "תנועות מאירות"

יסוד ויזואלי

לראשונה ניתן המידע המילולי, כאשר האותיות כתובות בשחור, ואילו התנועות באדום.

יסוד קינסתטי- תנועתי

שימוש באצבע מלווה בשעת הקריאה כדי למקד את תשומת לב הקורא לתנועה בשעת הקריאה.

אוכלוסיית היעד

השיטה מתאימה

לכלל התלמידים, ובפרט ל:

תלמידים בעלי דפוס לקוי של אימפולסיביות
תלמידים בעלי תפיסה התרשמותית/ גלובלית
תלמידים המתקשים בהבנת תפקיד התנועה בצירוף

סדר הקניית התנועות

סדר זה של הקניית התנועות מסייע בידי התלמיד לעקוף שני מוקשים. הראשון הוא הבלבול בין תנועת חיריק וצירה/סגול. שכן לשתי תנועות אלו צליל דומה וכן צורה גראפית דומה (בשתי התנועות הנ"ל הניקוד מיוצג ע"י נקודות). מוקש שני הוא בלבול בין תנועת חולם ותנועת שורוק. שכן גם לשתי תנועות אלו קיים דמיון רב הן מבחינת צליל התנועות והן מבחינת צורתן הגראפית (בשתי התנועות הנ"ל כתובה האות ו').

דרוג המשימות
לפי סדר הקנייתן

1
רמת צירוף

2
רמת מילה

3
רמת משפט

4
רמת טקסט

התהליך

דרוג המשימות
בכל שלב בהקניה

1

תרגול "יבש"-

קריאה טכנית של צרופים, רשימות מילים ולבסוף משפטים.

2

תרגול חוויתי -

אשר יתבצע בעזרת משימות מהנות ומאתגרות.

ייחודיות הטקסטים בסדרה

היבט סמנטי

אוצר המילים בו נעשה שימוש בסיפורים מותאם לרמתו השפתית של הילד, כך שהתלמיד מסוגל להתמודד בכוחות עצמו עם מטלת הקריאה ולהפיק ממנה משמעות, ללא תלות במבוגר שיסביר לו את תוכן הסיפור.

היבט ויזואלי

דגש על הצגה חזותית נכונה ונאותה של החומר המילולי, באופן שבו נמנע עומס חזותי על הקורא (ע"י הגדלת גודל האותיות והריווח בין השורות) וכן ניתנת האפשרות להתיחס לכל רכיב בצרופים.

היבט תוכני

הסיפורים המופיעים בסדרה כולם חוויתיים, מרתקים, נושאי מסרים חינוכיים ולקוחים מעולמו של הילד.

היבט רגשי

על מנת לחזק בקרב התלמידים תחושת מסוגלות, התלמיד ייחשף לסיפור המתפרש על פני מספר עמודים ("כמו הסיפורים של הגדולים"), ולא סיפור המתפרש על פני עמוד אחד בלבד.
תנועות מאירות

יסודות השיטה

היסודות התומכים בתהליך רכישת הקריאה עפ"י שיטת "תנועות מאירות"

יסוד ויזואלי

לראשונה ניתן המידע המילולי, כאשר האותיות כתובות בשחור, ואילו התנועות באדום.

יסוד קינסתטי- תנועתי

שימוש באצבע מלווה בשעת הקריאה כדי למקד את תשומת לב הקורא לתנועה בשעת הקריאה.

אוכלוסיית היעד

השיטה מתאימה

לכלל התלמידים, ובפרט ל:

תלמידים בעלי דפוס לקוי של אימפולסיביות
תלמידים בעלי תפיסה התרשמותית/ גלובלית
תלמידים המתקשים בהבנת תפקיד התנועה בצירוף

סדר הקניית התנועות

סדר זה של הקניית התנועות מסייע בידי התלמיד לעקוף שני מוקשים. הראשון הוא הבלבול בין תנועת חיריק וצירה/סגול. שכן לשתי תנועות אלו צליל דומה וכן צורה גראפית דומה (בשתי התנועות הנ"ל הניקוד מיוצג ע"י נקודות). מוקש שני הוא בלבול בין תנועת חולם ותנועת שורוק. שכן גם לשתי תנועות אלו קיים דמיון רב הן מבחינת צליל התנועות והן מבחינת צורתן הגראפית (בשתי התנועות הנ"ל כתובה האות ו').

דרוג המשימות לפי סדר הקנייתן

רמת צירוף

1

רמת מילה

2

רמת משפט

3

רמת טקסט

4

התהליך

דרוג המשימות בכל שלב בהקניה

1

תרגול "יבש"-

קריאה טכנית של צרופים, רשימות מילים ולבסוף משפטים.

תרגול חוויתי

אשר יתבצע בעזרת משימות מהנות ומאתגרות.

2

ייחודיות הטקסטים בסדרה

היבט סמנטי

אוצר המילים בו נעשה שימוש בסיפורים מותאם לרמתו השפתית של הילד, כך שהתלמיד מסוגל להתמודד בכוחות עצמו עם מטלת הקריאה ולהפיק ממנה משמעות, ללא תלות במבוגר שיסביר לו את תוכן הסיפור.

היבט ויזואלי

דגש על הצגה חזותית נכונה ונאותה של החומר המילולי, באופן שבו נמנע עומס חזותי על הקורא (ע"י הגדלת גודל האותיות והריווח בין השורות) וכן ניתנת האפשרות להתיחס לכל רכיב בצרופים.

היבט תוכני

הסיפורים המופיעים בסדרה כולם חוויתיים, מרתקים, נושאי מסרים חינוכיים ולקוחים מעולמו של הילד.

היבט רגשי

על מנת לחזק בקרב התלמידים תחושת מסוגלות, התלמיד ייחשף לסיפור המתפרש על פני מספר עמודים ("כמו הסיפורים של הגדולים"), ולא סיפור המתפרש על פני עמוד אחד בלבד.